Teamcoaching

Veranderingen in de samenstelling van een team of veranderingen in de omgeving vragen om professionele teamcoaching. Daarnaast kan teamcoaching worden ingezet om optimaal gebruik te maken van de individuele kwaliteiten van teamleden, of de samenwerking te verbeteren.

Effectieve teamcoaching start met een gedegen analyse, een gezamenlijk geformuleerd doel en een concreet plan van aanpak dat inspireert en activeert.
Het aantal bijeenkomsten dat daarop volgt is beperkt: vaak zijn drie tot vijf bijeenkomsten voldoende om het doel te bereiken.

Teamcoaching betaalt zich uit in effectiviteit, draagkracht en flexibiliteit van een team.