Training

Æffectiv traint leidinggevenden, professionals en teams op het gebied van leiderschap, management, communicatie en samenwerking.

Een trainingsvraag begint met een inventarisatie: wat is de situatie, wat is het doel en is een training daarvoor het juiste middel?
Æffectiv kijkt met de blik van een buitenstaander naar de situatie en maakt daarbij een scherp onderscheid tussen zaken die je kunt trainen en zaken die om een andere oplossing vragen. Na de inventarisatie volgt een advies of een trainingsvoorstel.

Æffectiv voert bij voorkeur gesprekken met (een deel van) de deelnemers, zodat de training goed aansluit op hun werksituatie en wensen. Na deze gesprekken wordt een training op maat gemaakt.

Een training van Æffectiv is praktisch. Korte theorie wordt afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen die inzicht geven in het effect van het eigen handelen en tevens uitnodigen om te experimenteren met nieuwe vaardigheden.